Nieuws van Menzis Zorgkantoor voor cliëntenraden | Bekijk de webversie
menzis
Nieuws voor cliëntenraden
18 december 2020
Beste leden van de cliëntenraad,

In de nieuwsbrief van april van dit jaar is aandacht besteed aan verschillende digitale innovaties/initiatieven. In deze nieuwsbrief besteden we opnieuw aandacht aan enkele initiatieven op het gebied van innovatie en digitalisering.
We laten u graag kennis maken met Anne4Care, we vertellen over de pilot met het FEVR Detection systeem bij één van onze zorgaanbieders en we vertellen u over de verbindende rol van de Technologie & Zorg Academie (TZA) in de regio Twente en de Achterhoek.

Ook wijzen we u graag op onze online inspiratiesessie op dinsdag 26 januari, met als thema Digitalisering en Innovatie. U kunt hier kosteloos aan deelnemen door u aan te melden via deze link.

Menzis Zorgkantoor is blij met de inzet van technologische hulpmiddelen en ziet het als haar taak om lerende netwerken te ondersteunen en mogelijkheden aan te reiken om ervaringen op te doen met technologische innovaties.
Dit doen we onder meer door zorgaanbieders middels nieuwsbrieven en persoonlijk contact te informeren. Maar ook voor cliëntenraden is in deze tijd een belangrijke rol weggelegd. Daarom heeft deze nieuwsbrief tot doel om cliëntenraden te informeren over de mogelijkheden en gebruikerservaringen van verschillende technologische toepassingen.

Namens Menzis Zorgkantoor wensen we alle cliëntenraden fijne feestdagen en een gezond 2021!

Met vriendelijke groet,
 
Marlou Sommer, Emma Gerbenzon & Mariëlle van der Woude
Menzis Zorgkantoor
 
 
De Technologie & Zorg Academie
De Technologie & Zorg Academie (TZA) is een coöperatieve vereniging van (zorg) ondernemers, overheid en onderwijs. TZA biedt(zorg)professionals, producenten en studenten een platform rond innovaties in de zorg, gericht op behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie. Denk aan e-health, domotica en zorg op afstand. Bij de TZA kun je oefenen, testen en leren werken met zorgtechnologie.

Deelnemen kan op verschillende manieren en is interessant voor gemeenten, zorginstellingen of voor ontwikkelaars van technologie.
 
 
 
Evaluatie pilot koortsdetectie(poortje)
Kort na de eerste golf deden wij vanuit het Zorgkantoor de oproep aan onze gecontracteerde zorgaanbieders om deel te nemen aan een pilot met het koortsdetectiesysteem van FEVR Detection Nederland. We wilden onderzoeken of dit systeem een bijdrage kan leveren aan het op een veilige manier ontvangen van bezoekers in verpleeg- en verzorgingstehuizen en op locaties met dagbesteding/-dagopvang.
Lees meer >
 
 
 
Anne4Care
Anne is een virtuele assistente, maar ze is niet alleen een stem, ze is een realistische avatar met gezichtsuitdrukkingen. Anne is zeer gebruikersvriendelijk. Kennis van computers of het internet is niet nodig.
Anne kan de zorgverleners ondersteunen, bijvoorbeeld door medicatie aan te reiken of beeldzorg mogelijk te maken. Maar Anne draagt vooral bij aan het welzijn van mensen én hun mantelzorgers. De mantelzorgers kunnen via Anne veel sneller en gemakkelijker hun rol vervullen en worden zo ontlast. En voor de gebruikers geldt: wie zich prettig voelt, vraagt minder zorg.


Hoe draagt Anne als virtuele assistent bij aan ‘welzijn’?
Ten eerste in het contact met anderen/naasten; omdat ze je lief zijn, of omdat je ze iets wil vragen ter ondersteuning. Dat komt in deze Covid-tijd onder druk te staan en velen kijken naar beeldbellen als oplossing. Maar voor veel mensen in onze samenleving, vaak oudere of anderszins kwetsbare mensen, is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Zij komen er niet uit met apps en url’s en het accepteren van allerlei instellingen. Anne4Care biedt hier uitkomst. Zeg “open bellen” en “bel Kees” en Anne maakt de connectie. Haarscherp beeld zonder haperingen. 

Anne herinnert mensen actief door hen iets te zeggen, maar mensen kunnen ook van alles aan haar vragen over hun agenda, hun medicatie, de dag en tijd. Mensen kunnen een album inzien, waarin hun favoriete foto’s of filmpjes staan. Zodat ze bijvoorbeeld kunnen meezingen met Wim Sonneveld. Maar ook instructiefilmpjes kunnen in het album staan. Of mensen die het moeilijk vinden het (snelle) nieuws te volgen op TV, kunnen door Anne nieuwsberichten van hun voorkeur laten voorlezen, ook het plaatselijke nieuws! Of radiozenders afspelen via internet, wat zoveel meer keuze biedt.

Als je Anne wilt leren kennen, kijk dan deze film. In 1,5 minuut introduceert zij zichzelf.